top of page

Mapa kulinárního dědictví českých zemí

Mapa tradičních pokrmů
Mapa pokrmů 1_2022.png

Mapa tradičních pokrmů představuje tradiční pokrmy českých zemí s charakterem podstatných kulturně historických prvků regionálního stravování. Základním lokalizačním faktorem k prezentaci vybraných tradičních pokrmů jsou etnografické oblasti. 

Prezentace pokrmů a nápojů původem z jednotlivých oblastí Čech, Moravy a Českého Slezska prostřednictvím předkládané specializované mapy je nutně příkladová. Výběr byl podřízen především potřebám a zájmům cílových skupin uživatelů mapy. Vybrána byla pro každou z definované etnografické, kulturně historické či jinak uchopitelné oblasti početně přiměřená skupina pokrmů a nápojů, pokud možno charakteristických, jasně definovatelných a s prokázaným vztahem k území tak, aby poskytla alespoň rámcový obraz stěžejních prvků stravování v minulosti.

Mapa gastronomických událostí
Mapa událostí.png

Mapa gastronomických událostí prezentuje gastronomické události konané na území České republiky a splňující sadu klíčových kritérií, mezi které patří například periodicita konání, přímá vazba obsahu na daný region/kraj, aktuálnost události a několik dalších. Více o těchto kritériích je uvedeno dále v samotném popisu mapy.

Mapa prezentuje 5 typů událostí:

1. Události orientované na jeden typ pokrmu,

2. Surovinově orientované události,

3. Události prezentující rozmanitost místí tradiční kuchyně,

4. Události orientované na rybu,

5. Vinařsky orientované události.

Pomocí různých mapových vrstev umožňuje mapa svým uživatelům nejen jednotný a systematický přístup k informacím o realizaci uvedených typů událostí, vede je však také především k rozšíření poznatků o gastronomických tradicích, a to tak, že prezentuje vybrané události zážitkového kulinárního turismu v souvislostech s kulturními prvky a prvky krajinného a zemědělského rázu. K tomu dále poskytuje možnosti komparace situace v jednotlivých krajích, čímž dává těmto poznatkům ještě další rozměr.

Mapa kulinárního dědictví českých zemí je vytvořena v rámci řešení projektu „Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace“ (DG18P02OVV067) podpořeného Ministerstvem kultury ČR v rámci výzkumného programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Ve vazbě na cíle uvedeného výzkumného projektu Ministerstvo kultury České republiky mapu posoudilo a odsouhlasilo dopisem č.j. MK 20608/2022 OVV.

bottom of page