top of page

Kulinární dědictví v praxi

Mezinárodní odborná konference se konala
 
dne 20. října 2022 na University College Prague
Účastníci plenární části a panelové diskuse
Profesorka Korbelářová během své přednášky
Panelová diskuse
Účastníci panelové diskuse
Diskuse během přestávky
Prezentace tradičních pokrmů a surovin
Ochutnávka tradičních pokrmů
Diskuse během workshopu
Prezentace tradičních pokrmů
bottom of page