top of page

Kulinární dědictví v praxi

Mezinárodní odborná konference se konala

dne 20. října 2022 na University College Prague

Odborná konference Kulinární dědictví v praxi se zaměřila především na aktuální stav poznání a prezentace kulinárního dědictví jednotlivých regionů českých zemí odrážejícího prvky národní a kulturní identity. Poukázala na metody a výsledky identifikace tradičních regionálních pokrmů a nápojů, jejich uplatnění v současné praxi a možnosti uznání na bázi regionálních/národních produktů.

Konference vytvořila prostor nejen pro prezentaci a sdílení výsledků dosud vykonané odborné práce v této oblasti, byla také jakýmsi diskusním fórem pro řešení dalších aktuálních problémů a formulaci konstruktivních otázek.

Nosným tématem a cílem konference bylo především posílení prezentace a edukace kulinárního dědictví českých zemí v rámci gastronomické praxe, cestovního ruchu a odborného školství.

Konferenční program je ke stažení zde.

Zpráva z konference je ke stažení zde.

Vědecký výbor konference:

- prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

- doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

- PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.

Organizační výbor konference:

- doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

- Ing. Jaromír Fiala, Ph.D.

- Ing. Zbyněk Vinš

Kontakt:

doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

email: han@vsh.cz

tel.: +420 606 665 119

Odborná konference byla realizována v rámci řešení projektu „Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace“ (DG18P02OVV067) podpořeného Ministerstvem kultury ČR v rámci výzkumného programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

bottom of page