top of page
20200203_143841.jpg

Projekt KuliDěd

Cílem projektu je dokumentace, výzkum, prezentace a edukace hodnot historického regionálního a lokálního kulinárního dědictví českých zemí, odrážejícího prvky národní a kulturní identity, které je v přirozeném prostředí ohroženo zánikem vlivem globalizace a kulturního transferu vyvolaného moderním životním stylem; dále vytvoření předpokladů k identifikaci tradičních regionálních pokrmů a nápojů, jejich uplatnění v současné praxi a uznání na bázi regionálních/národních produktů.

Informace o podpoře projektu:

Název projektu: Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace (KuliDěd)
Číslo projektu: DG18P02OVV067
Termín řešení: 1. 3. 2018 – 31. 12. 2022
Poskytovatel/zadavatel: Ministerstvo kultury ČR, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)
Konsorcium řešitelů: Slezská univerzita v Opavě, Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

bottom of page