top of page

Kulinární dědictví v praxi

Mezinárodní odborná konference

dne 20. října 2022

na University College Prague

Registrace

Odesláním registrace poskytujete souhlas University College Prague ke zpracování dat týkajících se vašeho jména, e-mailové adresy a dalších údajů uvedených výše k účelům spojených s organizací předmětné konference, a to po dobu 1 roku od data poskytnutí souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailu han@vsh.cz. S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15 až 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR), zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz.

Děkujeme za registraci na konferenci a těšíme se na shledanou 20. října na UCP.

bottom of page