top of page

Kulinární dědictví v praxi

Mezinárodní odborná konference

dne 20. října 2022

na University College Prague

Program konference

8:30 - 9:30 hod: registrace účastníků

9:30 - 11:30 hod: Plenární část (moderuje: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., UCP)

1. Kulinární dědictví českých zemí: stratifikace, identifikace a verifikace; prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Slezská univerzita v Opavě)

2. Ohlédnutí za projektem Kulinární dědictví českých zemí; PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)

3. Pivo - součást české gastronomie a kulturního dědictví; Ing. Jaromír Fiala, Ph.D. (Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.)

4. Prezentace kulinárního dědictví v cestovním ruchu a gastronomii; doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. (University College Prague)

5. Využitie menej štandardných senzorických techník pri hodnotení tradičných produktov a jedál; doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

6. Zapomenuté kulinářské dědictví polských Krkonoš; dr. hab. Piotr Gryszel, prof. UEW (Wroclaw University of Economics and Business Branch in Jelenia Góra)

7. Udržateľný rozvoj kulinárskej kultúry a kulinárskeho cestovného ruchu na Slovensku; doc. Ing. Anna Šenková, PhD. (Prešovská univerzita)

11:30 - 12:00: přestávka

12:00 - 13:00: Panelová diskuse (moderuje: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., UCP)

účastníci:

1. Roman Vaněk (Pražský kulinářský institut)

2. Bc. Maria Horníková (Czech Specials)

3. Mgr. Kateřina Ratajová (Státní zemědělský intervenční fond)

13:00 - 14:30: Odborný workshop (řídí: Ing. Zbyněk Vinš, UCP)

 ... prezentace a ochutnávka tradičních pokrmů vybraných regionů

bottom of page