top of page
  • Kuliděd

Workshop: Tradiční kuchyně Chodska a Plzeňska

Vysoká škola hotelová v Praze společně se svými partnery pořádala v pondělí 14. prosince 2020 workshop s tématem


„Tradiční kuchyně Chodska a Plzeňska“,


Odborného workshopu se videokonferenčně zúčastnilo 32 účastníků především ze středních a vysokých škol zaměřených na gastronomické programy, z dalších výzkumných pracovišť a také z gastronomické praxe. Program workshopu sestával jak z odborných přednášek, tak z praktických ukázek přípravy tradičních pokrmů Chodska a Plzeňska.


1. Úvod: Aktivity projektu Kuliděd (doc. J. Hán, Vysoká škola hotelová v Praze) 2. Přednášky (13:15 – 14:15 hod) - Tradiční kuchyně na Chodsku, její zvyky a podmínky (Mgr. J. Nejdl, Muzeum Chodska v Domažlicích), - Tradiční kuchyně na Plzeňsku a Šumavě, její zvyky a podmínky (doc. N. Morávková, Západočeská univerzita v Plzni), - Tradiční pokrmy a gastroeventy (Ing. J. Zelený, Vysoká škola hotelová v Praze). 3. Prezentace tradičních pokrmů z Chodska a Plzeňska (14:15 - 14:45 hod) 4. Diskuse a hodnocení (14:45 – 15:30 hod)


V závěrečné diskusi diskutovali účastníci s výše uvedenými přednášejícími a Ing. Zbyňkem Vinšem (VŠH), který prezentované tradiční pokrmy se svými studenty připravoval. Prvním diskutovaným tématem bylo porovnání výživové hodnoty a glykemického indexu tradičních pokrmů a pokrmů moderních. Druhé téma zahrnovalo postoje českých konzumentů k tradičním regionálním pokrmům a snahu o nalezení důvodů nízké poptávky po těchto pokrmech. Diskutující v návaznosti na úvodní přednášky nastínili možnosti inovací tradičních pokrmů tak, aby nedošlo ke ztrátě jejich autenticity. Na příkladech byl zmíněny úspěšné způsoby, jakými je prováděna inovace tradičních pokrmů např. v Itálii nebo ve Francii. V neposlední řadě byly uvedeny české gastronomické podniky, ve kterých dochází k úspěšnému inovování tradičních českých pokrmů. Účastníci dále prostřednictvím chatu poukazovali na vliv tradičních názvů, vzhledu a chuti tradičních pokrmů při spotřebním chování. Nakonec se diskuse věnovala i míře ochoty českých konzumentů utratit za tradiční pokrmy peněžní prostředky. Úplný závěr diskuse zahrnoval sociální vlivy působící na konzumenty, včetně habitu a enkulturace, které ovlivňují postoje konzumentů k tradiční české kuchyni i v dospělosti.
 

Odborný workshop byl realizován v rámci řešení projektu „Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace“ (DG18P02OVV067) podpořeného Ministerstvem kultury ČR v rámci výzkumného programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).


0 comments

Comments


bottom of page