top of page
 • Writer's pictureJan Han

Natáčeli jsme na Šumavě

V rámci projektu Kuliděd jsme natáčeli krátký film o tradiční kuchyni Šumavy"Máš-li srdce citlivé, duši velebnosti přírody otevřenou, vnímavou pro krásu její, staneš v němém úžasu, budeš se klaněti Tvůrci a jeho dílům. Vzdáš hold naší Šumavě, vydají ohlas struny srdce tvého."

               Zdroj: Karel Klostermann, V ráji šumavském… a člověk by rád sám pokračoval v projevech této až dojemné úcty k překrásné a zároveň drsné krajině šumavské, jejím lesům plným divoké zvěře, hub a šťavnatých plodů, potokům a jezerům plným hbitých ryb, loukám plným voňavých květů … a také lidem s dobrým srdcem … a úžasnou kuchyní ….
Další díl našich pořadů o kulinárním dědictví českých zemí jsme tentokrát věnovali právě tradiční kuchyni Šumavy. Společně s doc. Naděždou Morávkovou z Katedry historie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni jsme měli možnost připravovat, ochutnávat a velebit typické pokrmy šumavské kuchyně a povídat si o podmínkách jejich vzniku a života. Ve stylových prostorách šumavského Hotelu Modrava (http://www.hotelmodrava.cz/) a ve spolupráci s jeho zaměstnanci, kterým tímto ještě jednou děkujeme, tak vznikal další z dokumentů velebících krásy českého kulinárního dědictví … Kéž by se nám to povedlo alespoň z nepatrné části tak, jako kdysi Karlu Klostermannovi …

 
0 comments

Comments


bottom of page